Videoslužby

Jak je zřejmé již z názvu studia, neposkytujeme jenom služby v oblasti fotografie, ale také, a to ve velkém rozsahu, i služby video a televizní tvorby. Tuto oblast má kompletně na starost  režisér dokumentarista Pavel P. Ries.

Ve FOTO VIDEO STUDIU JARI si tedy můžete objednat níže uvedené videoslužby. Požadovanou službu zvolte kliknutím na její název a nebo si ji navolte rovnou z menu Video služby.

■  Videoprezentace
■  Dokumenty
■  Digitalizace filmů a VHS
■  Střih záběrů zákazníka