O nás

Vznik studia

FVS Jari zakládá Jarmila Riesová jako fyzická osoba v roce 1997 na „zelené louce“ téměř z ničeho, v nevyužívaných nebytových prostorech na Praze 13. Studio jako první zavádí v městské části Praha 13 (50 tis. obyvatel) přímé zpracování fotografie – do té doby zde byly pouze sběrny.

Napojení na firmu Konica Czech, spol. s r. o. se v prvníh fází rozběhu studia jevilo jako správná volba. FVS Jari poskytla dobré startovací podmínky a minilab do pronájmu. Od 1. 3. 1997, kdy studio zahájilo činnost, obhájí během krátké doby kvalitou své práce zařazení do světového systému Konica Photo Express s možností zhotovení fotografie do 1 hodiny. Další služby, které studio postupně zavedlo, byly neustále se rozrůstající klientelou vítány. Velmi příznivě byla činnost studia hodnocena Místním úřadem městské části Praha 13, který se stal stálým zákazníkem studia jak ve službách foto, tak video.

Různé firmy a podniky z okolí začaly ve studiu zpracovávat své technické fotografie a dobrý zvuk získalo studio i u profesionálních fotografů.

Rozvoj studia

FVS Jari bylo sice budováno na „zelené louce“, ale v oboru práce s obrazem nebyla zakladatelka studia žádným nováčkem. V audiovizuální tvorbě pracovala mnoho let, a to s manželem, ve stejném  TV studiu. Pavel P. Ries je filmový dokumentarista a se založením FVSJ pomáhal. Dlouholeté zkušenosti při práci s obrazem se zřejmě odrazily v  podnikání a tato profesionalita byla velmi dobře vnímaná zákazníky. To se samozřejmě projevilo v příznivě se vyvíjejícím obratu FVS Jari. To způsobila orientace, nejen na zpracování amatérské fotografie, ale i na oblast profesionální a dále pak vlastní profesionální tvorba ve fotografii, fotografice a TV tvorbě.

Vývojový předěl studia

Činnost firmy v oblasti vlastní fotografické a TV tvorby se tak úspěšně rozvíjela, že padlo rozhodnutí neprovozovat dále minilab  a provozovnu s výrobou fotografií a se všemi vytvořenými sběrnými místy po celém Jihozápadním městě prodat a věnovat se dále již jen vlastní fotografické a TV tvorbě.

Ukázalo se  jako velmi prozíravé, že se FVS Jari přeorientovalo z oblasti zpracování fotografií na vlastní tvorbu ještě před, pro minilaby zcela zničujícím, nástupem digitální fotografie.

Studio v současnosti

Oblast fotografie
Od 1. 12.1998 přešlo FVS Jari zcela na vlastní fotografickou tvorbu, kterou Jarmila Karolína Riesová úspěšně realizuje dodnes s největším objemem zakázek ve fotografii reportážní a portrétní.
Ukázky z této tvorby je možné shlédnout na stránkách: Realizace→Foto
Vzápětí doplnilo FVS Jari vlastní fotografickou tvorbu i vlastní tvorbou v oblasti videa
a televize. Tato tvorba se brzy stala pro studio stěžejní a je jí dodnes.